Udruga branitelja Domovinskog rata INA - Naftaplin "KVIN"

Adresa: Šubićeva 29, Zagreb
Radno vrijeme radnim danom: od 08 - 12 sati
Telefon: 01/ 459 30 49
gl.Tajnik: 091 497 0944
E-mail: udruga.kvin@zg.ht.hr

Predsjednik KVIN-a

Zoran Bonjaj | e-mail: zoran.bonjaj@ina.hr KVIN

Rođen 24.07.1962. godine u Kutini. Radi u INA-i d.d. od 1981. godine. Iz rada upisuje RGN fakultet, te ga 1991. godine završava. Nakon položenog pripravničkog ispita raspoređen je kao mladi inženjer na Pogon „Koprivnica“. Početkom Domovinskog rata 1991. dragovoljno se javlja u Hrvatsku vojsku. Kao Natporučnik obavljao je funkciju zamjenika zapovjednika 3.bojne 57 brigade. Odličja: Spomenica domovinskog rata1991, Odličje za sudjelovanje u „Oluji“, Red Hrvatskog pletera. Nakon rata vraća se na posao. Novom reorganizacijom premješten je na Pogon Lipovljani 2003 .godine. Postavljen je na radno mjesto Upravitelj Pogona, koji do danas, uz sve poteškoće, uspješno obavlja. .

Potpredsjednik KVIN-a

Siniša Vinković | e-mail: sinisa.vinkovic@ina.hr KVIN

Rođen 1972. godine u Našicama. Srednju, Rudarsko-naftnu školu završio 1991. godine. U Naftaplinu, u sektoru proizvodnje zaposlio se 1993.godine. Hrvatsku vojsku je odslužio 1994. godine, a oružanim snagama RH je pristupio 1995.godine u akciji Bljesak. Srednju Vatrogasnu školu završava 2001.godine zbog potreba poslodavca. Iz rada 2008. godine je upisao Pravni fakultet u Osijeku, koji 2014. godine završava i stiče zvanje Magistar prava. Trenutno obavlja dužnost profesionalnog sindikalnog povjerenika u Sindikatu naftnog gospodarstva SING.

Potpredsjednik KVIN-a

Mladen Baric | e-mail: mladen.baric@ina.hr KVIN

Rođen 16.09.1966. godine u Vinkovcima. Prva dva razreda srednje škole završio u Vinkovcima, potom nastavlja školovanje u Ivanić - Gradu, za naftaša. Radni odnos započeo 01.07.1985. god. na bivšem pogonu Bušenje na bušaćim postrojenjima sve do odlaska u Domovinski rat. U Domovinskom ratu je od 28.06.1991. do 31.08.1993. godine, gdje je bio na prvoj vatrenoj liniji kao vojak 109. brigade, a kasnije 124. Vukovarske brigade. Iz rada upisuje 1999 godine Prometni fakultet u Osijeku. Diplomirao je 16.06.2013 godine na Prometnom odjelu Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Uz dodatno usavršavanje na području informatike, usvaja potrebito znanje i sada radi na radnom mjestu Specijalist za upravljanje bazom podataka na Proizvodnoj regiji istočna Hrvatska.

V.D. Glavni tajnik KVIN-a

Zvonimir Viher | e-mail: zvonimir.viher@ina.hr KVIN

Rođen 11.11.1965. godine u Zagrebu. Srednju školu „Ruđer Bošković“ za elektroničara završio 1984. godine. Od 1986. godine počeo raditi u INA-Naftaplinu u tadašnjem SRR-u kao tehničar operater u EK ekipi. Kasnije prelazi u Sektor informatike i nakon 13 godina prelazi na poslove Obrambenih priprema gdje je i danas na radnom mjestu vodećeg specijalista za obrambene pripreme. 1991. godine se prijavljuje kao dragovoljac u naoružane odrede Narodne zaštite. Kao zapovjednik čete inženjerije u MZ Travno aktivno sudjeluje u blokadi vojarne „Maršal Tito“ a nakon njenog preuzimanja odlazi u postrojbe HV-a 102. brigade. Čin: pričuvni časnički namjesnik odlukom ministra obrane Gojka Šuška. Odličja: Spomenica domovinskog rata 1990.-1992.; medalja „Oluja“. 2005. godine upisuje uz rad stručni studij Upravljanje u kriznim uvjetima, a 2010. godine diplomira na Specijalističkom stručnom studiju Krizni menadžment.

Tajnik KVIN-a

Alen Oreški | e-mail: alen.oreski@ina.hr KVIN

Rođen 16.07.1964. godine u Zagrebu. Zaposlen u INA-i d.d. od 1981. godine. Rad započinje na terenu na geološkom praćenju bušotina a potom u Zagrebu u Sektoru za istraživanje. U Domovinskom ratu je od 04.06.1993. do 21.09.1993. godine. Od 2001. pa do 2012. godine radi u Siriji na projektu '' Hayan'' a nakon povratka u Zagreb nastavlja rad u sektoru za istraživanje i proizvodnju gdje radi i danas.

Administrator KVIN-a

Anita Hofer | e-mail: udruga.kvin@zg.ht.hr KVIN

Rođena 25.05.1983. godine u Zagrebu. Opću VII. gimnaziju (Križanićeva) završila je 2001., nakon čega upisuje jednopredmetni studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na natječaj za mjesto administratora u Udruzi KVIN se prijavila smatravši da svojim senzibilitetom prema braniteljskoj populaciji kao i iskustvom u poslovima vezanim uz iste može doprinjeti dobrobiti Udruge.

Aktivni natječaj

Interni natječaj INA grupe

Kontakt

Udruga branitelja Domovinskog rata INA - Naftaplin "Kvin"

Adresa: Šubićeva 29, Zagreb
Telefon: 01 4593 049
Tajnik: +385 (91) 497 1812
E-mail: Administrator KVIN-a